Large Intestine Meridian


LI1 Shangyang
LI2 Erjian
LI3 Sanjian
LI4 Hegu
LI5 Yangxi
LI6 Pianli
LI7 Wenliu
LI8 Xialian
LI9 Shanglian
LI10 Shousanli
LI11 Quchi
LI12 Zhouliao
LI13 Shouwuli
LI14 Binao
LI15 Jianyu
LI16 Jugu
LI17 Tianding
LI18 Futu
LI19 Kouheliao
LI20 Yingxiang

Twelve Standard Meridians

Arthritis
Weight Loss